PROGRAMME

 • Lundi 25/5

  18:00 Les infos
  18:25 Atout Mag
  19:00 Les infos
  19:25 Atout Mag
  20:00 Table et Terroir
  21:00 Les infos
  21:25 Atout Mag
  22:00 Les infos
  22:25 Atout Mag
  23:00 Table et Terroir
 • Mardi 26/5

  18:00 Les infos
  18:25 Face à vous
  19:00 Les infos
  19:25 Face à vous
  20:00 Le Journal des Régions
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:00 Les infos
  22:25 Face à vous
  23:00 Le Journal des Régions
 • Mercredi 27/5

  13:30 2015 Histoires
  18:00 Les infos
  18:25 2015 Histoires
  19:10 Les infos
  20:00 Dbranché
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:10 Les infos
  23:00 Table et Terroir
 • Jeudi 28/5

  18:00 Les infos
  18:25 Quartiers d'histoires
  19:00 Les infos
  19:25 Quartiers d'histoires
  20:00 MontoisDuMonde
  21:00 Les infos
  21:25 Quartiers d'histoires
  22:00 Les infos
  22:25 Quartiers d'histoires
  23:00 MontoisDuMonde
 • Vendredi 29/5

  18:00 Les infos
  18:25 Au Coeur du Hainaut
  19:00 Les infos
  19:25 Au Coeur du Hainaut
  20:00 Service compris
  21:00 Les infos
  21:25 Au Coeur du Hainaut
  22:00 Les infos
  22:25 Au Coeur du Hainaut
  23:00 Service compris
 • Samedi 30/5

  10:00 Service compris
  11:00 Face à vous
  11:40 Table et Terroir
  16:00 Eurocup
  16:00 Atout Sports
  18:00 Les infos
  18:30 Au Coeur du Hainaut
 • Dimanche 31/5

  08:30 Le Journal des Régions
  08:35 2015 Histoires
  09:20 MontoisDuMonde
  09:35 Quartiers d'histoires
  20:00 Atout Sports
 • Lundi 1/6

  18:00 Les infos
  18:25 Atout Mag
  19:00 Les infos
  19:25 Atout Mag
  20:00 Table et Terroir
  21:00 Les infos
  21:25 Atout Mag
  22:00 Les infos
  22:25 Atout Mag
  23:00 Table et Terroir
 • Mardi 2/6

  18:00 Les infos
  18:25 Face à vous
  19:00 Les infos
  19:25 Face à vous
  20:00 Le Journal des Régions
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:00 Les infos
  22:25 Face à vous
  23:00 Le Journal des Régions
 • Mercredi 3/6

  13:30 2015 Histoires
  18:00 Les infos
  18:25 2015 Histoires
  19:10 Les infos
  20:00 Dbranché
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:10 Les infos
  23:00 Table et Terroir
 • Jeudi 4/6

  18:00 Les infos
  18:25 Quartiers d'histoires
  19:00 Les infos
  19:25 Quartiers d'histoires
  20:00 MontoisDuMonde
  21:00 Les infos
  21:25 Quartiers d'histoires
  22:00 Les infos
  22:25 Quartiers d'histoires
  23:00 MontoisDuMonde
 • Vendredi 5/6

  18:00 Les infos
  18:25 Au Coeur du Hainaut
  19:00 Les infos
  19:25 Au Coeur du Hainaut
  20:00 Service compris
  21:00 Les infos
  21:25 Au Coeur du Hainaut
  22:00 Les infos
  22:25 Au Coeur du Hainaut
  23:00 Service compris
 • Samedi 6/6

  10:00 Service compris
  11:00 Face à vous
  11:40 Table et Terroir
  16:00 Eurocup
  16:00 Atout Sports
  18:00 Les infos
  18:30 Au Coeur du Hainaut
 • Dimanche 7/6

  08:30 Le Journal des Régions
  08:35 2015 Histoires
  09:20 MontoisDuMonde
  09:35 Quartiers d'histoires
  20:00 Atout Sports
 • Lundi 8/6

  18:00 Les infos
  18:25 Atout Mag
  19:00 Les infos
  19:25 Atout Mag
  20:00 Table et Terroir
  21:00 Les infos
  21:25 Atout Mag
  22:00 Les infos
  22:25 Atout Mag
  23:00 Table et Terroir
 • Mardi 9/6

  18:00 Les infos
  18:25 Face à vous
  19:00 Les infos
  19:25 Face à vous
  20:00 Le Journal des Régions
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:00 Les infos
  22:25 Face à vous
  23:00 Le Journal des Régions
 • Mercredi 10/6

  13:30 2015 Histoires
  18:00 Les infos
  18:25 2015 Histoires
  19:10 Les infos
  20:00 Dbranché
  21:00 Les infos
  21:25 Face à vous
  22:10 Les infos
  23:00 Table et Terroir
 • Jeudi 11/6

  18:00 Les infos
  18:25 Quartiers d'histoires
  19:00 Les infos
  19:25 Quartiers d'histoires
  20:00 MontoisDuMonde
  21:00 Les infos
  21:25 Quartiers d'histoires
  22:00 Les infos
  22:25 Quartiers d'histoires
  23:00 MontoisDuMonde
 • Vendredi 12/6

  18:00 Les infos
  18:25 Au Coeur du Hainaut
  19:00 Les infos
  19:25 Au Coeur du Hainaut
  20:00 Service compris
  21:00 Les infos
  21:25 Au Coeur du Hainaut
  22:00 Les infos
  22:25 Au Coeur du Hainaut
  23:00 Service compris
 • Samedi 13/6

  10:00 Service compris
  11:00 Face à vous
  11:40 Table et Terroir
  16:00 Eurocup
  16:00 Atout Sports
  18:00 Les infos
  18:30 Au Coeur du Hainaut
 • Dimanche 14/6

  08:30 Le Journal des Régions
  08:35 2015 Histoires
  09:20 MontoisDuMonde
  09:35 Quartiers d'histoires
  20:00 Atout Sports